Voorwaarden


Algemene HIBIN verkoop en leveringsvoorwaarden bouw- en afbouwmaterialen

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Van toepassing zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bouwstoffen, met bijbehorende bijzondere voorwaarden, zoals laatstelijk zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam door de Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (HIBIN).

Algemene HIBIN verkoop en leveringsvoorwaarden bouw- en afbouwmaterialen


Consumentenvoorwaarden

Wanneer u bij Bouwcenter Filippo uw keuken, tegels of badkamer aanschaft, kunt u er op vertrouwen dat alles rondom de levering van uw keuken perfect geregeld is! Bouwcenter Filippo is namelijk aangesloten bij BORG, dit staat voor de algemene consumentenvoorwaarden van HIBIN aangesloten bedrijven, het daarbij behorende garantiefonds en de geschillencommissie Bouw- en afbouwmaterialen. De consumentenvoorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond en met medewerking van de Sociaal-Economische Raad (SER).

BORG heeft betrekking op zowel de levering van bestelde materialen als de uitvoering van werkzaamheden. In de praktijk betekent dit dat zowel de bestelde keuken of badkamermaterialen als het plaatsen daarvan onder de werking van de nieuwe consumentenvoorwaarden vallen. BORG biedt u een ruime bescherming. Keukens, tegels, sanitair en bouwmaterialen koopt u dus bij Bouwcenter Filippo.

Algemene consumentenvoorwaarden BORG