Sponsorbeleid

Sponsorbeleid 

Filippo stimuleert mensen, instellingen en organisaties in hun streven tot het leveren van topprestaties. Jaarlijks ondersteunt Filippo enkele projecten/evenementen, verenigingen en zorginstellingen door middel van materieel, donaties, reclame, advertentie en/of persoonlijke inzet van personeel. Deze sponsoractiviteiten worden voldaan uit het budget dat hiervoor is opgesteld.

Nieuwe sponsorinitiatieven worden getoetst aan een viertal criteria. 
Aan elk van de onderstaande criteria moet worden voldaan:

1. Maatschappelijke waarde
    Het initiatief heeft een maatschappelijke waarde.
2. Associatieve waarde
    Het initiatief levert een sterke en waardevolle bijdrage aan de associatie met Filippo.
3. Communicatieve waarde
    Het initiatief vermeldt Filippo in haar communicatie uitingen
4. Hospitality waarde
    Het initiatief heeft een verbinding met de klanten, medewerkers of andere stakeholders van Filippo.